GENERELLE AVTALEVILKÅR

Oppdatert 30.09.2019

Kontorarbeid.no er et produkt levert av Kontorarbeid.no AS (heretter kalt Kontorarbeid.no).

Kontorarbeid.no leverer kontorstøttetjenester på timebasis, i hovedsak levert av personale lokalisert i Filippinene.

Ved kjøp av timer aksepteres til enhver tid gjeldende avtalevilkår.

Kontorarbeid.no har rett til å endre avtalens vilkår og tjenester med 30 dagers forutgående varsel. Forutgående varsel er ikke nødvendig når endringene er til fordel for Kunden, ikke har betydning for Kunden, eller ligger utenfor Leverandørs kontroll, slik som offentlige vedtak mv. Kunden er selv ansvarlig for eventuelle kostnader ved tilpasninger eller liknende som Kunden må foreta, som følge av Kontorarbeid.no’s endringer.

Kontorarbeid.no gis de nødvendige fullmakter til å kunne utføre oppgavene i henhold til denne avtalen.

Alle satser er eks mva. Honorar forskuddsbetales. Ved endring i honorarsatsene/metodene skal Kunden varsles før perioden endringen gjelder for påbegynnes.

Generelle forutsetninger:

 • Forskuddsbetaling.
 • Manglende betaling; Arbeid stoppes. Gjenoppstart av tjenester kan medføre ekstra arbeide.
 • Partene er enige om at kommunikasjon skjer elektronisk.

Forutsetninger for levering av Lønnstjenester:

 • Kunde er ansvarlig for å melde inn alle ansatte ved oppstart.
 • Dette gjelder også ansatte som har utestående feriepenger o.l.
 • Mangelfull rapportering i denne forbindelse medfører ekstra arbeide (minimum 1 time).
 • Kunde gir Kontorarbeid.no tilgang til direkte uttrekk og rapportering i Altinn

 

OPPSIGELSE OG VARIGHET

Kunde og Kontorarbeid.no kan når som helst si opp avtalen.

Oppsigelse må leveres skriftlig.

Forhåndsbetalte, ubenyttede timer refunderes Kunde mot 10% administrasjonskostnad, innen 30 dager etter oppsigelse.

FULLMAKT TIL ELEKTRONISK INNLEVERING

Kunden gir Kontorarbeid.no fullmakt til å fylle ut, signere og levere oppgaver i forbindelse med lønnstjenester til offentlige myndigheter elektronisk på kundens vegne.

Kontorarbeid.no gis også fullmakt til å laste ned forhåndsutfylte opplysninger fra Altinn i forbindelse med lønnstjenester.

Fullmakten gjelder fra første innbetaling fra Kunde, inntil oppsigelse.

 

  TIDSFRISTER

  Assistanse med føring av bilag:

  For å sikre at du får oppdaterte tall hver dag, er vi avhengige av at bilag leveres fortløpende og umiddelbart til oss – hver dag. Dette er også viktig for å unngå at vi får «plutselige» store mengder bilag på en gang – spesielt rett før momsfrister og årsoppgjør.

  Lønn:

  • Lønn – endringer i fastlønn rapporteres måneden før endringen effektueres
  • Lønn – variabel lønn rapporteres senest 3 virkedager før lønnskjøring
  • Lønn – Ansattlister og lønnsinformasjon 10 dager før første lønnskjøring
  • Reiseregning leveres senest 3 virkedager før lønnskjøring
  • Arbeid bestilt etter frist belastes per time